Pro Performance AB

Pro Performance har i mer än 20 år bidragit med analyser, planering och drivkraft till kunder inom olika branscher i deras viktiga affärssatsningar.

Kärnan i Pro Performance är inom informationsteknologi som rör organisation, processer, metoder och teknisk infrastruktur – både på strategisk och på operativ nivå.

Pro Performance AB har i mer än 20 år bidragit med analyser, planering och drivkraft till kunder inom olika branscher i deras viktiga affärssatsningar..

Kärnan i Pro Performance är inom informationsteknologi som rör organisation, processer, metoder och teknisk infrastruktur – både på strategisk och på operativ nivå.
Pro Performance AB bygger på mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder inom skilda branscher att genomföra sina viktigaste satsningar och nå uppsatta mål.

Aida Belatchew

Grundare och VD
Pro Performance AB

Kärnan i Pro Performance är inom informationsteknologi som rör organisation, processer, metoder och teknisk infrastruktur – både på strategisk och på operativ nivå.

Ledarskap

Att säkerställa styrning och drivkraft genom handfast ledningsansvar och rådgivning för ledare och chefer

IT Management

Att säkerställa affärsvärde och effektivitet av Informationssytem och underliggande plattformar

Förstudier & Analyser

Att säkerställa faktabaserade beslutsunderlag som leder till forsatta resultat

Perform like a Pro

Med decenniers erfarenhet i ryggen hjälper vi våra kunder att bli bättre!

Kontakta Pro Performance